Warunki uczestnictwa w zajęciach

Aby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Katowicki Klub Sportowy KARATE, należy zapisać się w poczet Członków Klubu. Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu, bezpośrednio w siedzibie Klubu lub za pośrednictwem instruktora prowadzącego treningi.

 1. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisania przez kandydata.
 2. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata.
 3. Do deklaracji musi być dołączone aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające dobry stan zdrowia kandydata i dopuszczające go do udziału w rekreacyjnych zajęciach karate.
 4. Do deklaracji kandydat dołącza jedno zdjęcie legitymacyjne, celem wyrobienia legitymacji członkowskiej.
 5. Kandydat wpłaca za pośrednictwem instruktora lub na konto klubu:
  Katowicki Klub Sportowy KARATE
      Tomasz Najduch
  ul. Szarych Szeregów 16
  40-750 Katowice

  numer rachunku: 77 1050 1214 1000 0092 8110 2088

  z opisem „imię nazwisko dziecka, miejsce do którego uczęszcza na zajęcia – składka członkowska za miesiąc……”

   

  roczną składkę członkowską płatną w miesięcznych ratach oraz wpisowe, określone uchwałą Zarządu Klubu.

 

 

 1. Kandydat do udziału w treningach grup zaawansowanych i wyczynowych Kyokushinkai, zamiast zaświadczenia lekarskiego dołącza kartę zdrowia sportowca, potwierdzającą jego dobry stan zdrowia i dopuszczenie do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych.
 2. Uczestnik treningów grup zaawansowanych i wyczynowych, zobowiązany jest do udziału w okresowych badaniach lekarskich i uaktualniania karty zdrowia sportowca, zgodnie z obowiązującymi przepisami.