Warunki uczestnictwa w zajęciach

Aby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Katowicki Klub Sportowy KARATE, należy zapisać się w poczet Członków Klubu. Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu, bezpośrednio w siedzibie Klubu lub za pośrednictwem instruktora prowadzącego treningi.

 1. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisania przez kandydata.
 2. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata.
 3. Do deklaracji musi być dołączone aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające dobry stan zdrowia kandydata i dopuszczające go do udziału w rekreacyjnych zajęciach karate.
 4. Do deklaracji kandydat dołącza jedno zdjęcie legitymacyjne, celem wyrobienia legitymacji członkowskiej.
 5. Kandydat wpłaca za pośrednictwem instruktora lub na konto klubu:
  Katowicki Klub Sportowy KARATE
  Fundacja PROJEKT CHAMPION

  ul. Kościuszki 25 40-048 Katowice
  numer rachunku: 74 8131 0005 0016 4513 2000 0020
  roczną składkę członkowską płatną w miesięcznych ratach oraz wpisowe, określone uchwałą Zarządu Klubu.
 1. Kandydat do udziału w treningach grup zaawansowanych i wyczynowych Kyokushinkai, zamiast zaświadczenia lekarskiego dołącza kartę zdrowia sportowca, potwierdzającą jego dobry stan zdrowia i dopuszczenie do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych.
 2. Uczestnik treningów grup zaawansowanych i wyczynowych, zobowiązany jest do udziału w okresowych badaniach lekarskich i uaktualniania karty zdrowia sportowca, zgodnie z obowiązującymi przepisami.