Warunki uczestnictwa w treningach

Aby uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Katowicki Klub Sportowy KARATE, należy zapisać się w poczet Członków Klubu.

Kandydat składa deklarację członkowską bezpośrednio w siedzibie Klubu lub za pośrednictwem instruktora prowadzącego treningi.

  1. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisania przez kandydata.
  2. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata.
  3. Do deklaracji musi być dołączone aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające dobry stan zdrowia kandydata i dopuszczające go do udziału w rekreacyjnych zajęciach karate.
  4. Do deklaracji kandydat dołącza jedno zdjęcie legitymacyjne, celem wyrobienia legitymacji członkowskiej.
  5. Każdy z członków KKS Karate zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obowiązującego w naszym Klubie
  6. Kandydat wpłaca za pośrednictwem instruktora lub na konto klubu:

Katowicki Klub Sportowy KARATE
    Tomasz Najduch
ul. Szarych Szeregów 16e
40-750 Katowice

numer rachunku: 77 1050 1214 1000 0092 8110 2088

z opisem „imię nazwisko dziecka, miejsce do którego uczęszcza na zajęcia – składka członkowska za miesiąc……”
 Roczną składkę członkowską płatną w miesięcznych ratach oraz wpisowe, określone uchwałą Zarządu Klubu.

Składki członkowskie są uzależnione od przynależności do grupy.

  1. Kandydat do udziału w treningach grup zaawansowanych i zawodniczych Shinkyokushinkai, zamiast zaświadczenia lekarskiego dołącza kartę zdrowia sportowca, potwierdzającą jego dobry stan zdrowia i dopuszczenie do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych.
  2. Uczestnik treningów grup zaawansowanych i zawodniczych, zobowiązany jest do udziału w okresowych badaniach lekarskich i uaktualniania karty zdrowia sportowca, zgodnie z obowiązującymi przepisami.