VI Turniej Karate

Termin i miejsce
24 październik 2020    godzina: 10:00
Hala Sportowa Szkoła Podstawowa nr 56
ul. Spółdzielczości 21     40-642 Katowice

Organizator

Stowarzyszenie  Najduch Dojo

email:biuro@najduchdojo.pl

Zasady rozgrywania konkurencji-

Kumite odbywać się będzie wg zasad i regulaminu EKO oraz ustaleń Sędziego Głównego i Organizatora.

Sędzią głównym będzie Sensei Grzegorz Sojka.

Prosimy aby opiekunowie drużyn pilnowali kolejności startu swoich zawodników na poszczególnych matach aby uniknąć niepotrzebnych przestojów. Nie stawienie się zawodnika w ciągu 1 min powoduje jego dyskwalifikację.

UWAGA !!!

Ze względu na wymagania epidemiologiczne zawodnicy startujący w kumite muszą posiadać własne ochraniacze na tułów hogo  i ochraniacz głowy – kask z kratką (niebieskie lub czerwone, zgodne ze standardami panującymi na Turniejach).

Każdy zawodnik, trener i sędzia będzie zobowiązany do wypełnienia krótkiej ankiety Covid-19 oraz zostanie poddany pomiarowi temperatury.

Turniej będzie rozgrywany bez udziału publiczności .

Konkurencje dla roczników  2004- 2015 (dzieci od 5 roku życia do 16 włącznie- liczy się rok urodzenia)
 • walka bezkontaktowa
 • kata
 • kumite
  Uczestnictwo i  zgłoszenia

Opłata startowa 60,00 zł płatna w dniu zawodów gotówką

 • w Turnieju mogą brać udział  Kluby posiadające aktualne  ubezpieczenia
 • w zawodach mogą wziąć udział kluby , które zgłoszą swój udział na

http://judostat.pl/karate/1,109,7100,2003,1041,0,0,0,register.html

21 października  o 24:00 rejestracja zawodników zostanie automatycznie wyłączona.

 • Do startu dopuszczeni będą zawodnicy i zawodniczki, którzy posiadają :

– pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju  według  załączonego wzoru

– aktualne  badania lekarskie

– dokument tożsamości ze zdjęciem stwierdzający wiek zawodnika

– Paszport EKO

–  czyste białe kimono

– białe bawełnianie ochraniacze na golenie   oraz piąstkówki, opcjonalnie  chłopcy muszą być wyposażeni w suspensorium  a dziewczynki w ochraniacze na piersi.

Uwaga  opiekunowie : Każdy zawodnik ma przed przystąpieniem  do walki założyć swoje ochraniacze na golenie  i piąstkówki oraz chłopcy suspensorium.  Organizatorzy nie zapewniają powyższego sprzętu osobistego.

Ze względu na epidemię koronowirusa, wyjątkowo organizator dopuszcza używanie klubowych kasków oraz ochraniaczy tułowia. Organizator zapewnia stosowne środki do dezynfekcji.

W razie braku lub nieaktualnych badań  odpowiedzialność za start zawodnika ponosi opiekun lub trener danego klubu (pisemne oświadczenie)

Ramowy program zawodów:

8:00- 9:30- przyjazd  ekip, weryfikacja zawodników (obowiązkowo: zezwolenia  rodziców, aktualne  badania lekarskie   oraz  legitymacje szkolne),

9:30-10:00- narada  sędziów

10:00- Walki bezkontaktowe włącznie z finałem  (dwie maty)

Kata włącznie z finałem

12:30-13:00- dekoracja zwycięzców

13:00- 18:00

I, II,, III , IV mata- kumite

18:00– dekoracje  zwycięzców

W godzinach między 12-14 wydawane  będą obiady.

Ze względu na epidemię COVID_19 oficjalne otwarcie stoi od znakiem zapytania i jest zależne od ilości uczestników .

Podczas Turnieju udostępnimy dodatkową sale, aby ograniczyć ilość osób będących na Hali.

Mamy prośbę, aby na Turniej z dziećmi przyjeżdżało jak najmniej osób towarzyszących ( rodziców)

Nagrody i wyróżnienia: każdy  z uczestników otrzyma pamiątkę związaną z udziałem w turnieju.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii dostaną  medale oraz  dyplomy  (miejsca od I do III)

Sędziowie: prosimy o wytypowanie  z każdego  klubu  dwóch sędziów.  Sędziowie powinni posiadać odpowiedni strój sędziowski. Wszyscy sędziujący otrzymają bezpłatny  posiłek  podczas  turnieju.
Postanowienia końcowe:
 • Zawodnik może startować tylko w jednej kategorii kumite
 • W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Sędzia  główny i Organizator
 • Organizator nie ubezpiecza zawodników NW
  Kategorie w KATA
Lp.KategoriaRodzaj kata
1Chłopcy, dziewczynki do rocznika 2012-2013Eliminacje-   Kichon Kata Sono IchiPółfinały i finały- Taikyoku Sono Ichi
2Chłopcy i dziewczynki rocznik 2010-2011Eliminacje- Taikyoku Sono NiPółfinały i finały -Taikyoku Kata Sono San
3Chłopcy i dziewczynki rocznik 2008-2009Eliminacje – Pinian Sono IchiPółfinały i finały – Pinian Sono Ni
4Chłopcy rocznik   2006-2007Eliminacje – Pinian Kata Sono NiPółfinały i finały – Pinian Kata Sono San
5Dziewczyny rocznik   2006-2007Eliminacje – Pinian Kata Sono NiPółfinały i finały – Pinian Kata Sono San
6Chłopcy  rocznik   2004-2005Eliminacje – Pinian Kata Sono SanPółfinały i finały – Pinian Kata Sono Yon
7Dziewczyny rocznik   2004-2005Eliminacje – Pinian Kata Sono SanPółfinały i finały – Pinian Kata Sono Yon

Kategorie w Kumite (decyduje rok urodzenia)

lpKategoriaKategoria wagowaCzas walki
1Chłopcy z rocznika 2015-2014 (6-5 lat)Walka bezkontaktowa 1 minuta
2Dziewczynki z rocznika 2015-2014 (6-5 lat)Walka bezkontaktowa 1  minuta
3Chłopcy z rocznika 2012-2013-30 kg, + 30kgKumite  light-contact 1 minuta bez low-kick
4Dziewczynki  z rocznika 2012-2013-30 kg, + 30kgKumite  light-contact 1 minuta bez low-kick
5Chłopcy z rocznika 2010-2011-35 kg, -40 kg, +40 kgKumite  light-contact 1 minuta bez low-kick
6Dziewczynki z rocznika 2010-2011-35 kg, -40 kg, +40 kgKumite  light-contact 1 minuta bez low-kick
7Chłopcy z rocznika 2008-2009-40 kg, -45 kg, + 45 kgKumite  light-contact 1 minuta bez low-kick
8Dziewczynki z rocznika 2008-2009-40 kg, -45 kg, + 45 kgKumite  light-contact 1 minuta bez low-kick
9Chłopcy z rocznika 2006-2007-45 kg,  -50 kg, -55 kg, + 55 kgKumite semi contact  1,5 minuty
10Dziewczynki z rocznika 2006-2007-45 kg,  -50 kg,  + 50 kgKumite semi  contact  1,5 minuty
11Chłopcy z rocznika 2004-2005-55 kg, -60 kg, -65 kg, -70 kg, +70 kgKumite semi  contact 2 minuty
12Dziewczynki z rocznika 2004-2005– 50 kg, -55 kg, -60 kg, +60 kgKumite semi  contact 2 minuty
 • Kumite light contact: gedan- zabronione, chudan- dozwolone, jodan- dozwolone oprócz obrotowych, frontalnych i opadających (wszystkie techniki z kontrolowaną siłą)
 • kumite semi-kontakt : – gedan – dozwolone oprócz obrotowych, chudan – dozwolone- jodan – dozwolone oprócz obrotowych, frontalnych i opadających  (wszystkie techniki z kontrolowaną siłą)
 • W eliminacjach nie ma dogrywek w finałach i półfinałach możliwa jest dogrywka
 • W light –contact zawodnicy powinni posiadać hogo i kask z kratką (od organizatora, dopuszczalne jest ze względu na epidemię koron wirusa posiadanie klubowego hoga i kasku zgodnego z obowiązującymi na Turnieju ), piąstkówki bawełniane, ochraniacze goleń-stopa (bawełniane), suspensorium
 • W semi- contact zawodnicy powinni posiadać hogo i kask z kratką (od organizatora, dopuszczalne jest ze względu na epidemię koron wirusa posiadanie klubowego hoga i kasku zgodnego z obowiązującymi na Turnieju ), piąstkówki bawełniane, ochraniacze goleń-stopa (bawełniane), suspensorium
 • O starcie zawodnika w danej kategorii  decyduje rok urodzenia
 • Jeśli w poszczególnych kategoriach będzie zbyt mało zawodników istnieje możliwość połączenia z inną kategorią wagową. Po analizie zgłoszeń może wyniknąć konieczność innego podziału kategorii.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w zawodach,

życzą udanego startu oraz wielu sportowych wrażeń !