Turniej Walecznego Samuraja -regulamin

 1. Termin i miejsce

09 maja  2021   godzina: 10:30

Liceum Ogólnokształcące V LO    ul. Jankego 65 Katowice

 1. Organizator

Stowarzyszenie  Najduch Dojo, Katowicki Klub Sportowy Karate

email:  biuro@najduchdojo.pl

tel: Sensei Tomek 506 223 174

 1. Zasady rozgrywania konkurencji

Turniej Walecznego Samuraja jest to Turniej Pierwszego Kroku, mający na celu zapoznanie się młodych zawodników z występami na Turniejach.

Wszystkie kategorie są open (nie ma kategorii wagowych, są tylko wiekowe), proszę uczulić swoich zawodników, że w razie zbyt mocnych uderzeń, lub zbytniego wykorzystania przewagi wagowej mogą zostać zdyskwalifikowani

Turniej będzie rozgrywany w formule light- contact ( z kontrolowaną siłą)

W eliminacjach nie ma dogrywek w finałach i półfinałach możliwa jest dogrywka

Sędzią głównym będzie Sensei Grzegorz Sojka.

Turniej będzie rozegrany na jednaj macie, ze względu na występowanie epidemii COVID-19  wprowadziliśmy orientacyjny plan zawodów, aby ograniczyć liczbę osób przebywających w jednym miejscu.

UWAGA !!!

Ze względu na wymagania epidemiologiczne zawodnicy startujący w kumite muszą posiadać własne ochraniacze na tułów hogo  i ochraniacz głowy – kask z kratką (niebieskie lub czerwone, zgodne ze standardami panującymi na Turniejach).

Każdy zawodnik, trener i sędzia będzie zobowiązany do wypełnienia krótkiej ankiety Covid-19 oraz zostanie poddany pomiarowi temperatury

UWAGA !!!

Ze względu na wymagania epidemiologiczne zawodnicy startujący w kumite muszą posiadać własne ochraniacze na tułów hogo  i ochraniacz głowy – kask z kratką (niebieskie lub czerwone, zgodne ze standardami panującymi na Turniejach).

Każdy zawodnik, trener i sędzia będzie zobowiązany do wypełnienia krótkiej ankiety Covid-19 oraz zostanie poddany pomiarowi temperatury

Zawody będą odbywać się bez udziału publiczności

 1. ZGŁOSZENIA ZAWODNIKÓW:

W turnieju mogą brać udział kluby posiadające aktualne ubezpieczenie NNW.

Prosimy o zgłaszanie zawodników do 05 maja 2021 na adres mailowy biuro@kkskarate.pl (lista osób zapisanych na Turniej|)

Kategorie

Lp.KategoriaCzas walki
1Dziewczynki, chłopcy  2015-2016Walka na makarony w kaskach 1minuta
2Dziewczynki 2013-2014Kumite  light-contact 1,5 minuta
3Chłopcy 2013-2014Kumite  light-contact 1 ,5minuta
4Dziewczynki 2011-2012Kumite  light-contact 1,5 minuta
5Chłopcy 2011-2012Kumite  light-contact 1,5 minuta
6Dziewczynki 2009-2010Kumite  light-contact 1,5 minuta
7Chłopcy 2009-2010Kumite  light-contact 1,5 minuta

O starcie zawodnika w danej kategorii  decyduje rok urodzenia

W kategorii muszą być przynajmniej 6 osób, inaczej grupy będą łączone

 1. Uczestnictwo
  Do startu dopuszczeni będą zawodnicy/zawodniczki posiadający:
  • aktualne badania lekarskie,
  • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i datę urodzenia,
  • pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na start w zawodach, w przypadku zawodników niepełnoletnich (wg załączonego wzoru),
  • czyste białe karate-gi, komplet wymaganych ochraniaczy (bawełniane ochraniacze na golenie oraz piąstkówki; dodatkowo suspensoria dla chłopców i ochraniacze na piersi dla dziewcząt)
  • ponieważ nie będzie weryfikacji, prosimy aby opiekunowie przy wysyłaniu zgłoszeń napisali oświadczenie, że startujący z ich Klubów zawodnicy mają aktualne badania lekarskie i mogą brać udział w zawodach.

UWAGA!

Każdy zawodnik ma przed przystąpieniem do walki założyć swoje piąstkówki i ochraniacze na golenie oraz chłopcy suspensorium.

 1. Postanowienia końcowe
 • Nagrody i wyróżnienia: Zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 otrzymają medal oraz dyplom
 • Nie ma walk o 3 miejsce.
 • Dla każdego zawodnika jest przewidziany drobny upominek.
 • Sędziowie: prosimy o wytypowanie z każdego klubu sędziego. Sędziowie powinni posiadać odpowiedni strój sędziowski (granatowa koszula, biała lub żółta mucha).
 • W sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Sędzia Główny i Organizator
 • W Turnieju nie ma wpisowego- jest bezpłatny dla wszystkich uczestników.

  Zalecenia chroniące przeciw COVID-19
 • unikać podawania rąk na powitanie,
 •  nie dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu (nie pocierać!),
 •  zachować bezpieczną odległość (2m) od innych osób w przestrzeniach ogólnodostępnych,
 •  jeśli to możliwe – unikać rozmów blisko „twarzą w twarz”,
 •  regularnie i dokładne myć ręce wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu
 • – stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – podczas kichania i kaszlu należy zakryć usta oraz nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem należy jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza, umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować

Planowany harmonogram zawodów (może ulec zmianie w zależności od ilości dzieci)

Po każdej kategorii nastąpi dekoracja zwycięzców

 10:30 – narada sędziowska

10:30- kategoria dzieci (chłopcy i dziewczynki) walki na makarony

11:30-kategoria dziewczynki 2013-2014, kategoria chłopcy 2013-2014

12:30- kategoria dziewczynki 2011-2012, kategoria chłopcy 2011-2012

13:30- kategoria dziewczynki 2009-2010, kategoria chłopcy 2009-2010

komunikat turnieju

zgoda rodzica na udział dziecka w Turnieju

oświadczenie COVID-19

lista osób biorących udział w Turnieju