Składki członkowskie KKSKarate

Składka członkowska miesięczna (wrzesień – czerwiec 2017/2018) wynosi:

WPISOWE 50 zł

dla uczestników zajęć w V LO – 120,00 zł od osoby, płatna najpóźniej do 5tego dnia miesiąca (lub na pierwszym treningu zaczynającym miesiąc) lub 30,00 zł za 1 zajęcia,

dla uczestników zajęć w Szkole Podstawowej nr 56 – 120,00 zł od osoby, płatna najpóźniej do 5-tego dnia miesiąca (lub na pierwszym treningu zaczynającym miesiąc) lub 30,00 zł za 1 zajęcia,Osoby, z grupy zaawansowanej i gimnazjum płacą 120 zł od  osoby- najpóźniej do 5-tego dnia miesiąca lub 50 zł za 1 trening (za 3 treningi w tygodniu)

dla uczestników zajęć w Szkole Podstawowej nr 21 – 120,00 zł od osoby, płatna najpóźniej do 5-tego dnia miesiąca (lub na pierwszym treningu zaczynającym miesiąc) lub 30,00 zł za 1 zajęcia,

w przypadku 2 osób z rodziny (rodzeństwo-rodzice) rata składki członkowskiej płaconej miesięcznie za 2 osoby wynosi 200,00 zł , za 3 osoby 290zł

w przypadku opłacenia składki członkowskiej za 3 miesiące z góry, wpłacamy 300,00 zł bez względu na miejsce zajęć,

Składka roczna, jak i jej miesięczne raty – są zryczałtowane i stałe. To znaczy uwzględniają wszystkie święta oraz dni wolne od pracy/nauki w tym m.in. „zielone szkoły”, rekolekcje, matury oraz wypadki losowe.

Nieobecność na zajęciach, można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup działających w Klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do instruktora prowadzącego zajęcia.

Uczestniczenie w wybranych zajęciach (tylko jeden raz w tygodniu) skutkuje każdorazowo opłatą jak za 1 zajęcia

Uczestniczenie w zajęciach przez 2 tygodnie w miesiącu skutkuje ryczałtową opłatą w wysokości 80,00 zł za dany miesiąc.

Dla dwóch osób z rodziny uczestniczących w zajęciach raz w tygodniu miesięczna opłata wynosi 140 zł.

Uczestnik może dokonać wpłaty gotówkowej u instruktora na „Miesięczną listę składek członkowskich KKSKARATE” lub przelewem – przekazem na konto:

 Katowicki Klub Sportowy KARATE
        Fundacja PROJEKT CHAMPION
        ul. Kościuszki 25
        40-048 Katowice

numer rachunku: 74 8131 0005 0016 4513 2000 0020

z opisem „imię nazwisko – składka członkowska za miesiąc……”
Dowód wpłaty składki miesięcznej należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Instruktor swoim podpisem na dowodzie wpłaty potwierdza jego okazanie i zwraca go zainteresowanemu.

Składki za udział w egzaminach, opłaty za licencje zawodnicze oraz startowe w zawodach ustala Polska Federacja Karate Shinkyokushinkai i Polski Związek Karate.

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA