Składki członkowskie KKSKarate

Składka członkowska miesięczna (wrzesień – czerwiec 2020/2021) wynosi:

WPISOWE 50 zł

dla uczestników zajęć w V LO (grupa podstawowa dzieci, i grupa podstawowa dorosłych), Szkole Podstawowej nr 21, Szkole Podstawowej nr 64, Arce Noego, Dom Kultury w Gostyni  – 120,00 zł od osoby, płatna na pierwszym treningu rozpoczynającym miesiąc lub 30,00 zł za 1 zajęcia,

dla uczestników zajęć w Szkole Podstawowej nr 56  (grupa zawodnicza)oraz dla grupy średniozaawansowanej (dzieci) i zaawansowanej (dorośli) 130,00 zł od osoby, płatna na pierwszym treningu rozpoczynającym miesiąc lub 50,00 zł za 1 zajęcia,

dla uczestników zajęć w Szkole w Mysłowicach– 110,00 zł od osoby, płatna na pierwszym treningu rozpoczynającym miesiąc lub 30,00 zł za 1 zajęcia,

w przypadku 2 osób z rodziny (rodzeństwo-rodzice) rata składki członkowskiej płaconej miesięcznie za 2 osoby wynosi 210,00 zł , za 3 osoby 300 zł

w przypadku opłacenia składki członkowskiej za 3 miesiące z góry, wpłacamy 300,00 zł bez względu na miejsce zajęć,

Składka roczna, jak i jej miesięczne raty – są zryczałtowane i stałe. To znaczy uwzględniają wszystkie święta oraz dni wolne od pracy/nauki w tym m.in. „zielone szkoły”, rekolekcje, matury oraz wypadki losowe.

Nieobecność na zajęciach, można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup działających w Klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do instruktora prowadzącego zajęcia.

Uczestniczenie w wybranych zajęciach (tylko jeden raz w tygodniu) skutkuje każdorazowo opłatą jak za 1 zajęcia

Uczestniczenie w zajęciach przez 2 tygodnie w miesiącu skutkuje ryczałtową opłatą w wysokości 80,00 zł za dany miesiąc.

Dla dwóch osób z rodziny uczestniczących w zajęciach raz w tygodniu miesięczna opłata wynosi 140 zł.

Uczestnik może dokonać wpłaty gotówkowej u instruktora na „Miesięczną listę składek członkowskich KKSKARATE” lub przelewem – przekazem na konto:

Katowicki Klub Sportowy KARATE
    Tomasz Najduch
ul. Szarych Szeregów 16
40-750 Katowice

numer rachunku: 77 1050 1214 1000 0092 8110 2088

z opisem „imię nazwisko dziecka, miejsce do którego uczęszcza na zajęcia – składka członkowska za miesiąc……

 

Dowód wpłaty składki miesięcznej należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Instruktor swoim podpisem na dowodzie wpłaty potwierdza jego okazanie i zwraca go zainteresowanemu.

Składki za udział w egzaminach, opłaty za licencje zawodnicze oraz startowe w zawodach ustala Polska Federacja Karate Shinkyokushinkai i Polski Związek Karate.

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA