Składki członkowskie KKS Karate

Wpisowe wynosi 50 zł (wpłacanym w pierwszym miesiącu rozpoczęcia treningów,)

Składka członkowska miesięczna (wrzesień – czerwiec 2020/2021) wynosi:

  1. dla uczestników zajęć w V LO (grupa podstawowa dzieci, i grupa podstawowa i średnio-zaawansowana dorosłych), Szkole Podstawowej nr 64, Dom Kultury w Gostyni  – 120,00 zł od osoby, płatna na pierwszym treningu rozpoczynającym miesiąc lub 30,00 zł za 1 zajęcia,
  2. dla uczestników zajęć grupa zawodnicza oraz dla grupy średniozaawansowanej (dzieci) i zaawansowanej (dorośli) 130,00 zł od osoby, płatna na pierwszym treningu rozpoczynającym miesiąc lub 50,00 zł za 1 zajęcia
  3. dla uczestników zajęć w Szkole w Mysłowicach– 110,00 zł od osoby, płatna na pierwszym treningu rozpoczynającym miesiąc lub 30,00 zł za 1 zajęcia
  4. dla uczestników zajęć w Szkole Podstawowej nr 28 –100 zł od osoby, płatna na pierwszym treningu rozpoczynającym miesiąc lub 30,00 zł za 1 zajęcia

Dla grupy zaawansowanej, średniozaawansowanej dzieci i zawodniczej w przypadku 2 osób z rodziny (rodzeństwo-rodzice) rata składki członkowskiej płaconej miesięcznie za 2 osoby wynosi 230,00 zł , za 3 osoby 310 zł

W przypadku pozostałych grup  jeśli na treningi uczęszczają 2 osoby z rodziny (rodzeństwo-rodzice) rata składki członkowskiej płaconej miesięcznie za 2 osoby wynosi 220,00 zł , za 3 osoby 300 zł

Grupa zawodnicza, zaawansowana oraz średniozaawansowana- dzieci płatność za 3 miesiące wynosi 330 zł.

w przypadku opłacenia składki członkowskiej za 3 miesiące z góry w pozostałych grupach, wpłacamy 300,00 zł.

nazwa grupyopłata miesięczna dla jednej osoby za treningi dwa razy w tygodniu opłata miesięczna dla jednej osoby za treningi raz w tygodniuopłata miesięczna dla dwóch osób z rodziny za treningi dwa razy w tygodniuopłata miesięczna dla dwóch osób z rodziny za treningi raz w tygodniuopłata miesięczna dla trzech i więcej osób z rodziny za treningi dwa razy w tygodniuopłata za 3 miesiąceopłata za jeden trening
grupa dorosłych zaawansowana130 zł90 zł230 zł160 zł310 zł330 zł50 zł
grupa podstawowa i średnio-zaawansowana dorosłych120 zł80 zł220 zł150 zł300 zł300 zł30 zł
grupa zawodnicza 130 zł 90 zł230 zł160 zł310 zł330 zł50 zł
grupa dzieci średnio-zaawansowana (V LO)130 zł90 zł230 zł160 zł310 zł330 zł50 zł
grupa podstawowa dzieci, (V LO)120 zł80 zł220 zł150 zł300 zł300 zł30 zł
grupa w
SP 64
120 zł80 zł220 zł150 zł300 zł300 zł30 zł
grupa w Lędzinach120 zł80 zł220 zł150 zł300 zł300 zł30 zł
grupa w Gostyni120 zł80 zł220 zł150 zł300 zł300 zł30 zł
grupa w Mysłowicach110 zł70 zł210140 zł
Grupa w Sp 28100 zł70 zł190 zł130 zł

Składka roczna, jak i jej miesięczne raty – są zryczałtowane i stałe. To znaczy uwzględniają wszystkie święta oraz dni wolne od pracy/nauki w tym m.in. „zielone szkoły”, rekolekcje, matury oraz wypadki losowe.

Nieobecność na zajęciach, można zrekompensować poprzez dodatkowy udział w treningach innych grup działających w Klubie. W tej sprawie należy zwrócić się z prośbą o informację do instruktora prowadzącego zajęcia.

Uczestniczenie w wybranych zajęciach (tylko jeden raz w tygodniu) skutkuje każdorazowo opłatą jak za 1 zajęcia

Uczestniczenie w zajęciach przez 2 tygodnie w miesiącu skutkuje ryczałtową opłatą w wysokości 80,00 zł za dany miesiąc.

Dla dwóch osób z rodziny uczestniczących w zajęciach raz w tygodniu miesięczna opłata wynosi 150 zł.

Uczestnik może dokonać wpłaty gotówkowej u instruktora na „Miesięczną listę składek członkowskich KKSKARATE” lub przelewem – przekazem na konto:

Katowicki Klub Sportowy KARATE
    Tomasz Najduch
ul. Szarych Szeregów 16 e
40-750 Katowice

numer rachunku: 77 1050 1214 1000 0092 8110 2088

z opisem „imię nazwisko osoby trenującej,miejsce do którego uczęszcza na zajęcia – składka za miesiąc.”

Dowód wpłaty składki miesięcznej należy okazać instruktorowi prowadzącemu zajęcia. Instruktor swoim podpisem na dowodzie wpłaty potwierdza jego okazanie i zwraca go zainteresowanemu.

Składki za udział w egzaminach, opłaty za licencje zawodnicze oraz startowe w zawodach ustala Polska Federacja Karate Shinkyokushinkai i Polski Związek Karate.