Przysięga i etykieta Dojo

”Droga karate zaczyna się i kończy na uprzejmości

Bądź zatem należycie i szczerze uprzejmy przez cały czas. ”

SOSAI Masutatsu Ōyama

Karate to nie tylko techniki samoobrony, ale również kształtowanie swojej osobowości i charakteru poprzez dyscyplinę i przestrzeganie odpowiednich zasad opartych na wzajemnym szacunku.

Wchodząc na DOJO (salę ćwiczeń) staraj się przestrzegać etykiety (zasad obowiązujących podczas treningu karate):

  • wchodząc i wychodząc na Dojo za każdym razem, stań twarzą do środka sali i głośno powiedz OSU- wyrażasz tym samym szacunek dla miejsca ćwiczeń. Do Dojo wchodzimy bez obuwia.
  • jeśli spóźniłeś się na zajęcia, usiądź w pozycji Seiza, tyłem do trenujących i poczekaj w tej pozycji, aż prowadzący pozwoli Ci dołączyć do pozostałych uczniów,
  • ćwiczy się na boska w czystym, karate-gi . Należy dbać o swoją higienę, na treningu nie powinno się nosić żadnej biżuterii ani ozdób,
    W czasie treningu nie zdejmuj żadnej części karate-gi, bez pozwolenia.
  • każde polecenie instruktora wykonuj szybko i z należytą starannością, najlepiej jak potrafisz
  • nie należy opuszczać swojego szeregu bez pozwolenia instruktora, na treningu nie wolno spacerować, ani przeszkadzać w żaden inny sposób współćwiczącym
  • W Dojo zawsze zwracaj się do instruktora i starszych stopniem zgodnie z ich tytułem (Shihan, Sensei, Sempai). Kiedy zwracają się do ciebie odpowiadaj im głośnym Osu.
  • Nie rozpoczynaj walki -Kumite- bez pozwolenia instruktora
  • Na Dojo nie wolno jeść ani poć, żuć gumy lub zachowywać się w niestosowny sposób. Ewentualne przerwy w treningu określa instruktor prowadzący.