Projekty KKS Karate

Naszym celem jako Klubu Sportowego jest zachęcenie mieszkańców Śląska do aktywności fizycznej, a w szczególności do zapoznania się z tak piękną sztuką walki jaką jest Karate.

Wspólnie z naszymi Partnerami angażujemy się w różnego rodzaju projekty, aby przybliżyć Państwu Karate i nakłonić do spędzania czasu w sposób aktywny.