Piątek 29.04.2022r.

Przypominamy, że trening odbędzie się
w SP 56