Konto

 

Katowicki Klub Sportowy KARATE
    Tomasz Najduch
ul. Szarych Szeregów 16
40-750 Katowice

numer rachunku: 77 1050 1214 1000 0092 8110 2088

z opisem „imię nazwisko dziecka, miejsce do którego uczęszcza na zajęcia – składka członkowska za miesiąc……”