Konto

Katowicki Klub Sportowy KARATE
    Fundacja PROJEKT CHAMPION
ul. Kościuszki 25
40-048 Katowice

numer rachunku: 74 8131 0005 0016 4513 2000 0020
z opisem „imię nazwisko – składka członkowska za miesiąc……”