Konto

Katowicki Klub Sportowy KARATE
    Tomasz Najduch
ul. Szarych Szeregów 16 e
40-750 Katowice

numer rachunku: 77 1050 1214 1000 0092 8110 2088

z opisem „imię nazwisko osoby trenującej, miejsce do którego uczęszcza na zajęcia – składka członkowska za miesiąc……”

Opłaty za uczestnictwo w treningach są uzależnione od miejsca trenowania.

opłaty miesięczne

dokumenty do pobrania